Patimpalak pang-tinedyer: Pagsasalin ng mga tula ni Angela Manalang Gloria

Ito ay press release mula sa Komisyon sa Wikang Filipino. 

 

Iniimbitahan ang lahat ng mga kabataang nasa edad 12–17 na lumahok sa Sali(n) Na, Angela!, isang timpalak sa pagsalin ng mga tula ni Angela Manalang Gloria, na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino bílang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan ng Filipinas …
Source: Politics